Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie w sprawie powołania komisji konkursowej
Ogłoszenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej
oferty organizacji pozarządowych
26.04.2017 więcej
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji
konkursowej na 2017 rok.
29.03.2017 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych
27.03.2017 więcej
Uchwała Zarządu w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Uchwała Zarządu Powiatu Tczewskiego z 15 września 2016 roku
16.09.2016 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2016 rok - prowadzenie
placówki opiekuńczo - wychowawczej
26.08.2016 więcej
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji
konkursowej na rok 2016
06.06.2016 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2016 rok
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
20.05.2016 więcej