Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie w sprawie udzielenia dofinansowania
Ogłoszenie w sprawie udzielenia dofinansowania na wsparcie
realizacji zadań publicznych
12.05.2017 więcej
Ogłoszenie w sprawie udzielenia dofinansowania
Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie
palcówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.
03.10.2016 więcej
Ogłoszenie w sprawie udzielenia dofinansowania
Ogłoszenie w sprawie udzielenia dofinansowania na wsparcie
realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków
PFRON w 2016 roku
27.06.2016 więcej
Ogłoszenie w sprawie powołania komisji konkursowej
Ogłoszenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej
oferty organizacji pozarządowych o udzielenie dotacji na
wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2016
roku.
27.06.2016 więcej