Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wybór oferenta
Wybór oferenta na realizację w 2018 r. działań dot. mediacji
rodzinnych
10.01.2018 więcej
Wybór oferenta
Wybór oferenta na realizację w 2018 r. „Programu korekcyjno
– edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”
29.12.2017 więcej
Wybór oferenta - szkolenia
Wybór oferenta na przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonujących
rodzin zastępczych, rodzin zastępczych długoletnich i
prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dla usamodzielnianych
wychowanków.
05.09.2017 więcej